• Om het dossier af te sluiten, wordt een bedrag van 40 (veertig) euro gestort op de rekening: BE52 1430 9443 0009  van ASBL “Prix Artistiques de la Ville de Verviers.                                                                                                                                Met vermelding: namm en voornaam van de kandidaat/Crickboom Wedstrijd/ Catergorie A of Categorie B
  • Succesvolle kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht. 
  • Deze inschrijving geldt ter goedkeuring van het reglement van de Crickboom Wedstrijd