Om het dossier af te sluiten wordt een bedrag van 100 € (honderd) euros op volgende rekening gestort :

IBAN – BE52 1430 9443 0009 – BIC – GEBABEBB van de VZW Artistieke Prijs van de Stad Verviers.

Met vermelding van :

–              naam en voornaam van de kandidaat/ VIEUXTEMPS-Wedstrijd/Jaar/

–              Bij een administratieve weigering wordt het volledige bedrag teruggestort

–              Het volledige bedrag wordt teruggestort als de kandidaat niet wordt geselecteerd

–              Succesvolle kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht. Zij worden geïnformeerd over de volgorde en de plaats van de prestatie.

–              Een kopie van het wedstrijdsreglement wordt aan de kandidaten voorgelegd en dient door hen  geondertekend te worden voor akkoord (voor de minderjarige kandidaten door hun verantwoordelijke personen).